Privacy beleid

Privacy beleid CanyonZone.com

https://www.canyonzone.com

Over ons privacy beleid

CanyonZone.com geeft veel om jouw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor het (verbeteren) van onze services en we verwerken de informatie die we over jou hebben verzameld en jouw gebruik van onze services. We stellen jouw gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten geleverd door CanyonZone.com. De begindatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle vorige versies. Dit privacy beleid beschrijft welke informatie we over je verzamelen, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden gegevens met derden kunnen worden gedeeld. We leggen je ook uit hoe we jouw gegevens opslaan en hoe we jouw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die jij ons verstrekt.

Als je vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact op met onze privacy-contactpersoon aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt je lezen hoe wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

 

Webshop software

Mijnwebwinkel

Onze webshop is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel.

Persoonlijke gegevens die jij ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze diensten, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit voor enig ander doel gebruiken.

Mijnwebwinkel is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Mijnwebwinkel gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over jouw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het bedrijf te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

We sturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp gebruikt nooit jouw naam en e-mailadres voor jouw eigen doeleinden. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, zie je de link 'unsubscribe'. Je zul onze nieuwsbrief niet langer ontvangen na uitschrijving. Jouw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die duidelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens ervoor te gebruiken om de services verder te verbeteren en informatie te delen met derden in deze context.

Mijnwebwinkel / Webmail

We gebruiken de diensten van Mijnwebwinkel / Webmail voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en beschadiging van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijnwebwinkel / Webmail heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers

Paytor / Mollie

We gebruiken het Paytor / Mollie-platform om (een deel van) de betalingen in onze webshop af te handelen. Paytor / Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaats gegevens en jouw betalingsgegevens, zoals jouw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Paytor / Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Paytor / Mollie behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonlijke gegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Paytor / Mollie 's service waarvoor zij derden inschakelen. Paytor / Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan volgens de wettelijke voorwaarden is toegestaan.

PayPal

We gebruiken het voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop PayPal-platform. PayPal verwerkt jouw naam, adres en woonplaats gegevens en jouw betalingsgegevens, zoals jouw bankrekeningnummer of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. PayPal zal in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonlijke gegevens en informatie over jouw financiële positie delen met ratingbureaus. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonlijke gegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de services van PayPal waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart jouw gegevens niet langer dan toegestaan ​​volgens de wettelijke voorwaarden.

 

Beoordelingen

Trustpilot

We verzamelen beoordelingen via het platform van Trustpilot. Als jij een recensie achterlaat via dan ben jij  verplicht je naam, woonplaats en e-mailadres in te vullen Trustpilot deelt deze informatie met ons zodat wij de beoordeling aan jouw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert jouw naam* en woonplaats op jouw eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met je opnemen voor uitleg om je recensie te geven. In het geval dat we je uitnodigen om een ​​beoordeling achter te laten, zullen wij jouw naam en e-mailadres delen met Trustpilot. Ze gebruiken deze informatie alleen om je uit te nodigen om een ​​beoordeling achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ten aanzien van jouw persoonsgegevens beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor gebruik te maken van derden voor het verlenen van diensten, hiervoor hebben wij toestemming gegeven aan Trustpilot. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens gelden ook voor de delen van de dienst waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

* Je kunt jouw naam zelf anonimiseren door deze aan te passen / af te korten. Voorbeeld 'J. de W.'.

 

Verzending en logistiek

MyParcel

Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. We maken gebruik van MyParcel-services voor de uitvoering van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat we jouw naam, adres en woonplaats gegevens delen met MyParcel. MyParcel gebruikt deze informatie alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel subcontractanten betrekt, stelt MyParcel jouw gegevens ook beschikbaar aan deze partijen.

 

Social media

Social media buttons voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina's te delen of te bookmarken. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelt. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid van desbetreffende partijen.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken jouw gegevens alleen ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd rechtstreeks verband houdt met de opdracht die jij levert. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij informatie met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om jou op een later tijdstip te contacteren - anders dan op jouw verzoek - zullen wij je om uitdrukkelijke toestemming vragen. Jouw informatie zal niet worden gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen.

Deze derde partijen zijn allemaal vertrouwelijk behandeld op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze services verder te verbeteren. Deze informatie (bijv. jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens. 

Deelname aan belasting- en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan CanyonZone.com worden gehouden op basis van een wettelijke verplichting om te delen van jouw gegevens in verband met overheidsbelasting of strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval zijn we genoodzaakt jouw gegevens te delen, maar we zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang je onze klant bent. Dit houdt in dat wij jouw klantenprofiel behouden tot jij aangeeft dat je onze diensten niet langer wenst te gebruiken. Als jij dit aan ons meldt, beschouwen we dit ook als een verzoek om vergeving. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen bijhouden met jouw (persoonlijke) gegevens, dus we zullen deze gegevens bewaren zolang de toepasselijke looptijd loopt.

Jouw rechten

Op basis van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving, heb je als gegevens subject bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen, zullen we in principe kopieën en kopieën van jouw gegevens verzenden naar jouw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens wilt ontvangen op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post, zullen wij je vragen om jezelf te identificeren. We houden een register bij van ingevulde verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeving beheren we anonieme gegevens. Je ontvangt alle kopieën en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat we gebruiken binnen onze systemen.

Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming als je vermoedt dat we jouw persoonlijke gegevens op de verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens te inspecteren die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of die kunnen worden herleid tot jou. Je kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. Je ontvangt dan binnen 30 dagen antwoord op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens bewaren op het ons bekende e-mailadres. hebben, met vermelding van de onderstaande categorie waarin we deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op jouw persoon te hebben of die hierop kunnen worden teruggevoerd. Je kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. Je ontvangt binnen 30 dagen antwoord op jouw aanvraag. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een bevestiging dat de details zijn gewijzigd op het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Recht op beperking van verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we verwerken of die betrekking hebben op jouw persoon te beperken of die kunnen worden herleid naar jou. Je kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. Je ontvangt binnen 30 dagen antwoord op jouw aanvraag. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je een bevestiging naar het e-mailadres waarvan wij weten dat de gegevens totdat je de beperking annuleert niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op jouw persoon of die naar jou zijn terug te voeren, uitgevoerd door een andere partij. Jij kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. Je ontvangt binnen 30 dagen antwoord op jouw aanvraag. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je kopieën of kopieën van alle informatie over jou die we hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden op het ons bekende e-mailadres.

In een dergelijk geval kunnen we de service niet langer voortzetten omdat de veilige verbinding van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

In bepaalde gevallen heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of namens CanyonZone.com. Als jij bezwaar maakt, stoppen we de gegevensverwerking onmiddellijk in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Als jouw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën en / of kopieën maken van gegevens die wij verwerken of ter beschikking hebben gesteld en vervolgens de verwerking definitief beëindigen. Jij  hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, staat dit in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid

We behouden ons het recht voor om ons privacy beleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid van invloed is op de manier waarop we reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, zullen we je hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

 

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Vertical Adventure

Handelsnaam: CanyonZone

Website: http://www.canyonzone.com

Inschrijfnummer KvK: 24462096

BTW-nummer: NL101268452B01

Contact details

CanyonZone.com

Maria Rutgersstraat 49           

7207GX Zutphen

Nederland

T (06) 2023 7357

E info@canyonzone.com

 

Contactpersoon voor privacy aangelegenheden

De heer G.J. van Pelt

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 CanyonZone | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel